Tai įdomu

Įstatymai tvoros statybai


Ypač griežtų norminių aktų tvoroms nėra, tačiau visi reikalavimai tvoroms yra susiję su jų aukščiu ir medžiagų naudojimu. Tveriant sklypą tvora būtina paisyti sklypo ribų. Visa tvora turi būti tveriamo sklypo teritorijoje ir neišsikišti į kaimyno pusę. Jeigu pagal Statybos techninį reglamentą STR 1.01.07:2002, įsigaliojusį 2002 04 16 dieną, tvora patenka į I (nesudėtingų) statinių grupę, tai dėl šio statinio didesnių problemų (leidimų gavimo) neturėtų kilti. Šiam statiniui neprivalomas statinio projektas ir nereikalingas statybos leidimas. Jeigu tai II grupės statinys, tuomet leidimas reikalingas, tačiau jis išduodamas supaprastinta tvarka.
I grupės nesudėtingiems statiniams priskiriama:

  • sklypo (ar jo dalies) tvora - ažūrinė (vielos tinklo, metalo juostų, virbų, medžio tašelių, vytelių, karčių ir pan.) su betoniniais, metaliniais ar mediniais stulpais (išskyrus tvorą iš spygliuotos vielos), ne aukštesnė kaip 1,8 m;

  • tokių pačių konstrukcijų, ne aukštesnė kaip 2 m ganyklos tvora žemės ūkio paskirties žemėje;

  • ištisinė tvora iš medinių lentelių ar tašelių su mediniais, metaliniais ar betoniniais stulpais, ne aukštesnė kaip 1,8 m;

II grupės nesudėtingiems statiniams priskiriamos ištisinės mūrinės, gelžbetoninės ir metalinės sklypų tvoros, ne aukštesnės kaip 1,8 m;
Jei tvora tveriama sodų bendrijų teritorijoje, reikia paisyti Sodininkų bendrijų įstatymo reikalavimų šiam statiniui: atskirti sodo sklypą nuo kaimyninio sklypo tvora (gyvatvore) galima esant rašytiniam susitarimui, o jeigu sklypas ribojasi su bendrojo naudojimo teritorija - esant sodininkų bendrijos valdymo organo sutikimui.


RAL spalvų paletė


Pranešk apie tvorą pakrantėje